window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-85958588-1'); Montessori Archives - Vitamin cho mẹ và bé

Phương pháp Montessori ở trường và ở nhà sử dụng hậu quả tự nhiên bởi vì cả giáo viên và phụ huynh đều không muốn trẻ cư xử tốt chỉ vì chúng sợ bị trừng phạt. Họ muốn trẻ làm điều đúng vì chúng hiểu tác động từ hành vi của mình. Hình phạt không

Read More


Mang lại những gì tốt đẹp nhất cho thiên thần của bạn ...

Dạy con theo phương pháp Montessori